„ Zapisy mailowe na Lato Miejskich Dzieci są już zamknięte.

Zostały jeszcze pojedyncze miejsca na „warsztatach otwartych”

Na te zajęcia można się jeszcze dopisać bezpośrednio u nauczyciela, WYŁĄCZNIE PO WYPEŁNIENIU karty zapisu. Niepełnoletnich może zapisać tylko rodzic/opiekun prawny.  W przypadku braku miejsc nauczyciel może odmówić wydania karty i przyjęcia na zajęcia. „