Nieobecni Nauczyciele

1. Elżbieta Ratajczyk – grafika komputerowa
nieobecność w dniach 23-24 czerwca

2. Krzysztof Bosy – kabaret
nieobecność w piątek 24 czerwca

3. Bartosz Ślusarski – malarstwo
nieobecność w dniach 6 – 24 czerwca

4. Monika Andreose – gimnastyka artystyczna
nieobecność w dniach 9-24 czerwca;

w dniach 21 i 23 czerwca, zgodnie z planem zajęć gimnastyki artystycznej
będą odbywały się zajęcia muzyczno-rytmiczne