Nieobecni Nauczyciele

1. Krzysztof Bosy – kabaret
nieobecność w piątek 28 stycznia

2. Małgorzata Synowiec – zajęcia teatralne
nieobecność w dniach 26-28 stycznia