Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej
Dzieci i Młodzieży”

ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

71-798 68 81

wew. 100 Młodzieżowy Dom Kultury
wew. 150 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

O nas

Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży jest placówką samorządową, zajmującą się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie wychowania estetycznego.

Organizuje dziecięce i młodzieżowe konkursy i przeglądy, współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. W ramach Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży działa Młodzieżowy Dom Kultury oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji elektronicznej

Klauzula informacyjna dotycząca złożenia pisma w placówce

Klauzula Informacyjna dotycząca korzystania ze strony Internetowej www.mdk.wroclaw.pl

Stałe zajęcia w młodzieżowym domu kultury:

dział sztuk wizualnych
dział teatralno-muzyczny
dział_nauki_i_techniki
dział choreografi i estetyki