Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mikołaja Kopernika

ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

71-798 68 81

wew. 100 Młodzieżowy Dom Kultury

O nas

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika jest placówką samorządową, zajmującą się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie wychowania estetycznego.

Organizuje dziecięce i młodzieżowe konkursy i przeglądy, współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji elektronicznej

Klauzula informacyjna dotycząca złożenia pisma w placówce

Klauzula Informacyjna dotycząca korzystania ze strony Internetowej www.mdk.wroclaw.pl

Stałe zajęcia w młodzieżowym domu kultury:

dział sztuk wizualnych
dział teatralno-muzyczny
dział_nauki_i_techniki
dział choreografi i estetyki
Skip to content